Water – deel 2 van 4

Share

Kraanwater is levensloos…

kraanwaterHet kraanwater komt via een lange en ingewikkelde weg in onze huizen, via eindeloze leidingen onder hoge druk, behandelingen en leidingen, bochten, elektriciteit, straling, etc..
In tegenstelling tot vroeger.
Toen werden er alleen nederzettingen gesticht waar zich een natuurlijke waterbron bevond.

Water werd zo altijd via de natuurlijke weg getransporteerd, via de rondingen in de rivier, stenen en watervallen.
Nu ‘stroomt’ water enkel onder hoge druk in rechte hoeken onze huizen in.
De natuurlijke structuur van water breekt af bij iedere hoek.
Zo heeft water uit de leiding geen enkele symmetrie of ‘schoonheid’ meer over.

Dit water is levenloos

Het neemt daarom energie uit mens, dier en plant.
Daarnaast komt het drinkwater veelal uit een (deels) gesloten systeem: drinken, doortrekken, douchen en baden… terug naar het riool, waterzuivering en weer opnieuw stromend in onze huizen… Mét de herinneringen die het had en meekreeg middels onze contacten met het water, mét opnieuw een imprint van chemicaliën; nu alles sterker met nog meer geheugen aan vervuiling, chemicaliën en de doorgangen door alle huizen met bewoners en een eigen emotioneel leven…

Al het water heeft zoals hierboven al even ingeleid ook herinneringen aan stress van mensen, agressie, angst, droefenis. En zo raakt water vitaliteitloos.
En dat terwijl levend water een heelmiddel kan zijn voor ons lichaam, ziel en geest.
Water creëert immers mede de structuur van onze DNA-structuur van proteïnen.

Waar de waterstofbom proeven ook werden gedaan, door de veranderingen in de waterstructuur zelfs duizenden kilometers van de proeven vandaan, werden alle levenden wezens die dat water dronken jaren later nog ziek.
Ook was er een vele malen verhoogde ratio aan zelfmoorden.water hoofd

Het brein bestaat voor 85% uit water. Een ongezonde herstructurering van het water heeft nu eenmaal gevolgen.
Het bioplasma van het brein wordt verstoord door levenloos water te drinken en zo kan zelfs het verlangen van mensen te willen leven teniet worden gedaan door het drinken van water dat niet zuiver en vitaliteitloos is of zelfs negatief vervormd.

Water als informatiedrager

Samengevat draagt water informatie. Wanneer water in een mens komt door het te drinken, te douchen of te baden, veranderen de karakteristieken van deze mens met de mogelijkheid tot veranderen in gedrag.
Testen laten zien dat rode bloedcellen hun elektrische lading verliezen en samenklonteren door levenloos water.
Geherstructureerd water drinken geeft al na twaalf minuten middels een bloedtest aan dat de rode bloedcellen hun lading terug hebben, zuurstof dragen en de PH weer OK is en vrij!

Dus… Wat is gezuiverd water?

Gezuiverd water is: Bronwater uit glas, gefilterd water (ZeroWater filterkan), maar nog liever water gefilterd via een filtersysteem als Berkey water.
Een waterfiltersysteem dat iets meer kostbaar is de Berkey waterfilters. Maar aan de andere kant… Bij een dagelijks gebruik van 5 liter kun je al 11,5 jaar gebruik maken van een twee filter set.
Verkrijgbaar bij: www.alternatievemiddelen.nl of bijvoorbeeld www.berkeywaterfilterseurope.nl

Water filteren en ioniseren (herclusteren)

Een andere manier van zuiveren met herstructureren is het gebruik van een Water Ionizer (Ionizator) als bijvoorbeeld de Jupiter Melody of Jupiter Alphion*) . In vergelijking tot de Berkey kostbaarder in aanschaf.

Ook valt onder gezuiverd water eventueel gedistilleerd water (let op aanvullen met Keltisch zeezout Sole) of eventueel zuivering middels omgekeerde osmose.

De laatste twee (gedistilleerd water en omgekeerde osmose) hebben niet onze voorkeur. Het is geen levend water en daarom is het energetisch zuiveren bij deze twee nog belangrijker.

Energetisch zuiveren

Belangrijk is het water ook energetisch te zuiveren en herclusteren. Zelfs als water op fysiek niveau niet ontdaan is van stoffen, is energetische zuivering gewenst en zal ervoor zorgen dat de stoffen die nog in het water zitten (medicijnresten en andere verontreiniging) niet de verstoring brengen omdat ze door energetisch zuiveren een andere structuur hebben gekregen.glas water

Hiervoor kun je bijvoorbeeld de Wand of Oneness™ van LightTools for Oneness® in een karaf, kan of glas met water plaatsen of edelstenen gebruiken.

De combinatie van fysieke en energetische zuivering is perfect!

Hoeveel water is wenselijk?

Drink ieder uur een ruim glas gezuiverd water, een volwassene mag zeker zo’n tweeëneenhalve liter water per dag drinken.
’s Ochtends na het ontwaken opbouwen naar een heerlijke 4 glazen lauw water.

Dan een half uur niets, ontbijten en dan een twee uur maagrust. Zuiver water mag wel!
Meer water is in principe niet nodig en gewenst.
Wanneer je jezelf van voldoende water voorziet, is het extra belangrijk te letten op je zout inname! Gezond zout is belangrijk. Neem hiervoor een twee tot vier Sole oplossing (van Keltisch zeezout) per dag in het water.
En.. drink niet uit plastic. Geen Brita en alleen water is water.. Thee (ook kruidenthee) en koffie, frisdrank e.d. telt niet mee!

Water deel 3

error: Content is protected !!
Scroll to Top