Quantum Frequentie-Therapie (QFT)

Onzichtbare velden van informatie, geven structuur en leven aan materie.

happyhealthyyou.eu

Leef je meest Happy Healthy You! Nu.

Frequentie Therapie door Quantum technologie

Helen met frequenties

Quantum Frequentie-Therapie vindt haar oorsprong in het gegeven dat alles in het universum een unieke frequentie heeft. Door bij disbalans functionele frequenties aan te wenden, kunnen we werken aan ongewenste verstoringen op weg naar het hervinden van balans, harmonie en gezond-zijn.

Alles is energie en alle materie is energie in frequentie. Energie in beweging, verandering. Ook wij.
Maar ook onze dieren, planten en alles wat leeft en al dan niet ademt.
Dat klinkt misschien wat vreemd of ingewikkeld, maar alle materie en niet-materie is opgebouwd uit deeltjes die we atomen noemen.

Op atomair niveau zijn we eerder lege ruimte dan vlees en bloed, materie.
Ons lichaam als systeem wordt van klein naar groot gevormd door deze atomen die samen moleculen vormen, chemische stofjes (hormonen) maken, cellen, weefsels, organen en orgaansystemen.
De atomen waaruit ons lichaam in beginsel opgebouwd is, bestaan voor meer dan 99.99999% uit lege ruimte en maar voor 0.00001% uit deeltjes, materie.
Maar die lege ruimte is niet echt leeg en zeker niet nutteloos!
Het is gevuld met energie, informatie, frequentie.

Onzichtbare velden van informatie

Het zijn onzichtbare velden van informatie die ervoor zorgen dat materie (jouw lichaam..) doet wat het doet.
De natuurlijke informatie-frequenties die in deze lege ruimtes huizen, (in elk atoom, molecuul, hormoon, cel, weefsel, orgaan en orgaansysteem), zijn rangschikkend, besturend en levengevend aan materie.
Wanneer informatie-frequenties in harmonie resoneren met elk aspect van ons zijn, dan voelen we ons in balans, gezond, fit, wakker en aanwezig. Happy in het nu.

Disbalans

Maar wanneer aspecten van ons uit harmonie raken, dissonant worden, dan ervaren we dat als onbehagelijk.
Als dit voor een kort moment is, is dit niet erg.
Maar wanneer we onze balans voor een langere tijd missen, dan kan zich iets ontwikkelen wat we ziekte noemen.
Niet alleen lijfelijk.
Disbalans kan zich op elk niveau van leven voordoen, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

happyhealthyyou.eu

Wat is Quantum Frequentie-Therapie?

Alles is energie en alles heeft een unieke frequentie.
Zo ook ons lichaam. Van top tot teen. Cellen, weefsels, organen, hormonen, alles wat we lijfelijk zijn vibreert op een eigen frequentie. Maar niet alleen dat, ook onze emoties en gevoelens behoren hiertoe.
Als we ons goed voelen vibreren we perfecte frequenties in harmonie met onszelf en alles om ons heen.
Maar als we ons niet zo goed voelen kunnen we die perfecte flow hinderen en de gezonde, natuurlijke frequenties en frequentie-informatieoverdracht verstoren.

‘Fight Flight’ en stress

Als mens leven we eenvoudig gezegd in een staat van ‘fight flight’ oftewel stress en overleven, óf in een staat van vrede en vertrouwen.
Elke vorm van disbalans geeft in meer of mindere mate stress in ons systeem.
Stress geeft incoherente hersengolven wat ervoor zorgt dat het lichaam verminderd beschikking heeft over energie.
En iets met verminderde energie kan zichzelf op den duur minder goed in stand houden en als deze staat langer duurt, ontstaat er een niet correcte frequentie-informatie overdracht en daarmee ziekte en verval.

Disbalans kan tot leven worden gewekt door dingen vanbinnen en vanbuiten.
Innerlijke denk-, doe- en voelpatronen; zoals gevoelens van niet-genoeg voelen, frustratie, boosheid, onzekerheid, verdriet, angst, onrust en zorgen, kunnen een gezonde energie-flow en informatieoverdracht blokkeren.
Maar ook je lijfelijke gezondheid, zorgen erover of je dieet en leefwijze, draagt bij of de natuurlijke gezonde frequenties en bijbehorende informatieoverdracht goed verloopt.
Ook dingen van buiten kunnen meespelen, je leef- en werkomgeving bijvoorbeeld, in de breedste zin van het woord.

Quantum Frequentie-Therapie, hoe doen we het?

Omdat verminderde energie, het verlagen van frequenties in lichaam en informatie-veld, aan de wieg kunnen staan van ongewenst niet gezond-zijn, zouden we graag simpelweg tegen je zeggen “Wees gelukkig en je geniet van gezond-zijn”.
Maar zo eenvoudig is het in deze wereldse werkelijkheid niet echt.
Allerlei verstoringen vanbinnen en vanbuiten maken het vaak lastig het innerlijk roer recht te houden en een goede leider te zijn van onze gezondheid en welzijn.
Quantum Frequentie-Therapie helpt je lichaam en alles wat je bent, dus ook je gevoels- en denkwereld, als het ware weer te kalibreren.

Frequentie ‘training’, informatie overdracht met geavanceerde technologie

Stel je voor dat je luistert naar een groep drummers die geen ritmegevoel hebben. Iedereen drumt maar wat voor zichzelf en waarschijnlijk hoor je een boel herrie. Als je dan een paar drummers uitnodigt die echt in een ritme kunnen drummen, en je plaatst die in deze groep, dan ontstaat er ineens ritme en een aangename samenhang, coherentie in de drummende groep. Dat is wat Quantum Frequentie-Therapie middels bijzonder geavanceerde technologie doet.

Ongewenste fysieke symptomen, klachten en ziekten ontstaan niet zomaar ineens.
Al dit ontstaat door een verlaging van energie, frequentie en hindering in frequentie-informatie in die ‘lege ruimte’ van de atomen die ons lichaam vertelt wat het moet doen.
Als we disbalans ervaren, dan vindt dit telkens opnieuw plaats en trainen we als het ware onze frequentie naar beneden.
Vervolgens worden de perfectie frequenties incoherent en vallen uit ritme, uit balans.
Quantum Frequentie-Therapie kan heel specifiek of soms juist heel breed, werken op symptomen, klachten en ziekten door de natuurlijke frequenties, frequentie-informatie over te brengen op de juiste plekken en ongenode ‘gasten’ als micro-organismen uit te schakelen.
Dat is wat Quantum Frequentie-Therapie via bijzonder geavanceerde technologie doet.

Het brengt de natuurlijke frequentie-informatie terug in het lichaam.
Zo traint het als het ware deze over te nemen, zodat dat wat dissonant is overschreven kan worden met coherente frequenties.
Net als hiernaast in het voorbeeld van de groep ongetrainde drummers en het in de groep introduceren van geoefende drummers.

Ongewenste pathogenen, chemische belasting en zware metalen

Klachten en ziekten zijn vaak gerelateerd aan het in ons huizen van ongewenste micro-organismen.
Schimmels, bacteriën, parasieten en amoeben bijvoorbeeld, maar ook chemische stofjes en zware metalen staan vaak aan de wieg van een verminderd gezond-zijn, klachten of ziekte.
Elk micro-organisme en andere vorm van belasting heeft een unieke en specifieke frequentie die we met Quantum Frequentie-Therapie kunnen detecteren en elimineren.

Quantum verstrengeling via DNA

Hoe brengen we de herstellende, natuurlijke frequentie-informatie weer terug in het lichaam?
Hoe zorgen we dat die ‘lege ruimte’ van atomen waar de informatie huist die het lichaam vertelt wat het moet doen weer geïnformeerd is met gezonde instructies en optimaal gezond-zijn terugkeert?
Dat doen we via DNA.
En DNA is niet zomaar iets.
Het is een enorm efficiënt informatieopslagsysteem en functioneert als een geschreven taal of symbolen in een computercode welke ook nog eens veranderbaar is.
DNA fungeert zowel als een zender en als ontvanger tegelijk.

En dat is waar we DNA in Quantum Frequentie-Therapie voor gebruiken.
Quantum Mechanica experimenten hebben aangetoond dat wanneer twee deeltjes van elkaar worden gescheiden er een onzichtbare verbinding tussen elkaar blijft en ze elkaar blijven beïnvloeden. Ook al zijn ze duizenden kilometers van elkaar verwijderd. Dit wordt Quantum verstrengeling genoemd.

Werkzaam op afstand

Of je nu thuis bent, op je werk, op vakantie of waar dan ook.
Quantum Frequentie-Therapie ontvang je als het nodig is dag en nacht.
Je hoeft er niets voor te doen of te laten.
Dat maakt het een bijzonder eenvoudige en vriendelijke manier van aan je gezond-zijn werken.

Biofeedback

Ook is het mogelijk dat we via een biofeedback scan naar je algeheel lijfelijk gezond- en welzijn kijken en daar onze behandeling op afstemmen.
Dit kunnen we via verschillende wegen doen.
Eveneens op afstand, maar als gewenst ook in onze ruimte in Assen.

De weg naar een happier healthier you

Graag begeleiden we je op de route naar het voor jou optimaal gezond-zijn.

We maken gebruik van een enorme databank met frequenties voor allerlei ziektebeelden, condities en klachten.
Wat het ook is wat je verlangt, vraag gerust.

We kunnen enkel via de route van Quantum Frequentie-therapie met je reizen, maar ook als nodig andere facetten van Happy Healthy You invoegen (zoals bijvoorbeeld het HHY Traject of HHY sessies).

Ben je benieuwd of we wat voor je kunnen betekenen? Maak gerust vrijblijvend contact.
De button van onze WhatsApp vind je op deze pagina linksonderaan, het telefoon- en contactformulier kun je hieronder vinden via ‘contact’.

Happy Healthy You

Quote

Alles is energie en alle materie is energie in frequentie en daarmee veranderbaar.

Quote
HHY wave
error: Content is protected !!
Scroll to Top