FAQ's over de Schumann Magnetic Field Generator

Harmoniseer je onnatuurlijk stralingsbelaste omgeving met de natuurlijke hartslag van de aarde.

Door: HHY Jeroen en Gerlinde Schilt

Vragen en antwoorden over de MFG

Hoe weet ik dat ik last heb van straling?

Sommige mensen weten dat ze hinder hebben van straling, anderen lijken het niet te merken.
Ook al zien wij dit in onze sessies vaak wel als we met mensen werken.
Onze ervaring is, als mensen in een stralingsarme omgeving verkeren, ze pas beseffen wat straling met ze doet.
Ze voelen ineens ruimte, rust, energie en meer verbinding met zichzelf.
Eigenlijk durven we wel te zeggen dat iedereen de effecten van straling bemerkt.
Maar of je wel of niet van jezelf weet of je last hebt van straling, is iets wat je pas beseft als je er meer vrij van bent.
Er zijn trouwens mensen die een Schumann Magnetic Field Generator meenemen naar hun werk en zien hoe mensen in hun omgeving reageren met meer vriendelijkheid en vanuit een meer basis rust.

Happy Healthy You

Is straling een probleem?

De laatste 200+ duizenden jaren zijn mensen blootgesteld geweest aan natuurlijke straling.
Straling zoals kosmische straling, straling van de zon, bliksem en sommige geologische straling.
Ons lichaam heeft zich daaraan grotendeels aangepast.
Maar onnatuurlijke ‘man-made’ straling is iets anders.
Alleen al in de afgelopen tien jaar is de blootstelling aan kunstmatige straling quintiljoen keer zo hoog geworden, dat is 1 000 000 000 000 000 keer zo hoog!

Ons lichaam als in de basis een elektrisch systeem, heeft het hiermee vaak lastig.
En dat terwijl deze verstorende elektromagnetische velden alom aanwezig zijn.
Het zijn allemaal velden die onze hersenen, die van nature werken als een radio-ontvanger, kunnen overbelasten.
Wanneer de natuurlijke frequentie-emissie van het menselijk brein wordt gemeten in een ruimte die afgeschermd is van allerlei ELF invloeden, is het hersensignaal (Alfa-golven) identiek aan de frequentie die door de aarde wordt uitgezonden (Schumann-frequentie).

Het magnetisch veld van het menselijk brein en de normale magnetische hartslag van de aarde zijn soortgelijk en houden elkaar, wanneer ze niet negatief beïnvloed worden door externe bronnen, in perfecte balans.
Volgens hersengolvenexperts is deze natuurlijke frequentie niet alleen zeer gunstig voor een verhoogd algeheel gevoel van welzijn, maar ook ideaal bij het herstellen (en voorkomen) van wat voor lijfelijk ongerief ook.
Het helpt over de dag gefocust te blijven, gemakkelijker nieuwe informatie op te doen en te begrijpen, emotioneel meer in balans te zijn en nog veel meer.

Wat we bovendien zien, is dat mensen de verbinding met zichzelf zoveel meer leven, als de mens zich zoveel mogelijk verschoond van onnatuurlijke stralingsbronnen.

Happy Healthy You

Hoe werkt de Schumann Magnetic Field Generator?

De Schumann Magnetic Field Generator helpt bij het neutraliseren van elektromagnetische velden en straling veroorzaakt door blootstelling aan Elektromagnetische frequenties (EMV’s) zoals straling van mobiele telefoons en zendmasten, draadloze (wifi) netwerken, computers, magnetrons, televisies, slimme meters, blue tooth apparaten, elektriciteitskabels enz.
Het ‘over-pulst’ ongewenste stralingsfrequenties met de hartslag van de aarde, de Schumann frequentie met een natuurlijke lichte fluctuatie rondom 7,83.

Ons lichaam ‘luistert’ continu naar de frequenties om ons heen.
Door het huidige ‘stralingsweb’, zijn de natuurlijke, gezonde frequenties op de achtergrond geraakt, doordat de onnatuurlijke puls de overhand heeft gekregen.
En zo zorgt het in de buurt zijn van de aarde-frequentie generator voor een natuurlijk klimaat, leefomgeving zoals het natuurlijk is en eens was.
Het lichaam kan zich zo beter ontspannen, net als de geest en daarmee kunnen de natuurlijke regeneratie-processen beter doorgang vinden.

Happy Healthy You

Helpt de Magnetic Field Generator me te beschermen tegen straling van bijvoorbeeld Wifi en 5G?

Met de komst van de 5G-frequenties groeit opnieuw de onnatuurlijke elektromagnetische straling.
Mensen die zich hierin geïnformeerd hebben kijken soms met bezorgdheid naar deze ontwikkeling en vroegen ons of de Schumann Magnetic Field Generator hiertegen bescherming biedt.

Het antwoord hierop vloeit eigenlijk uit de vorige vraag hierboven.
Het antwoord is ja, maar niet in die zin dat het straling als het ware buiten de deur houdt.
Wat de Schumann Magnetic Field Generator doet, is het neutraliseren van straling door de frequentie van de Schumann resonantie te pulsen.
Het over-pulst daarmee schadelijke frequenties en, omdat wij als mens (dieren én heel de natuur) als vanzelf ‘luisteren’ naar de klank die het luidst is, is deze waarop ons energieveld en daarmee lichaam reageert en zich instelt.

Happy Healthy You

Wat kan ik verwachten als ik een MFG bij me draag of in mijn huis leg?

In de huidige hectische wereld met alle elektromagnetische verstoringen die de natuurlijke resonantie van de aarde verstoort, kunnen we ons zomaar geïrriteerd voelen en mist soms ons basis vitale zelf.
Elektromagnetische velden veroorzaken vaak allerlei malaise bij mensen, maar ook bij dieren en de natuur.
Voor ons mens kan het soms een uitdaging zijn om ons te centreren in ons zelf en contact te maken met innerlijke vrede, vreugde en heling.

De Schumann Magnetic Field Generator is een prachtig hulpmiddel dat ondersteunt bij het creëren van een positieve sfeer in en om ons heen, waarin natuurlijke regeneratie en vitalisatie door middel van ontspanning kan plaatsvinden. Een hernieuwd gevoel van welbehagen.

Als je omgeving belast is met elektromagnetische stralingsbronnen, dan is de kans groot dat je lichaam tot nu toe zijn best heeft gedaan er ‘vrienden’ mee te worden.
En als je een Schumann Magnetic Field Generator in huis legt of bij je draagt, hoeft dat ineens niet zo meer. Het kan nu meer ontspannen en loslaten.

Het in je buurt hebben van een Schumann Magnetic Field Generator ontslaat ons (net als geldt voor de LightTools for Oneness Lichtinstrumenten) er overigens niet van optimaal gezond zorg te dragen voor onszelf middels goede voeding, voldoende water drinken, basisstoffen en suppletie en bovenal goede gedachten met bijbehorende gevoelens en het creëren van levenszin en invulling en het daarmee koesteren van de connectie met onze Essentie.

Happy Healthy You

Waarom juist dit apparaat?

Er zijn inderdaad meer apparaten als deze die de Schumann frequentie pulsen.
Belangrijk te weten is dat er diverse manieren zijn om een Schumann frequentie op te wekken en.. deze verschillende manieren zijn in eigenheid niet per definitie even aangenaam.

De impuls vorm is belangrijk en zijn hiervoor kan een vervaardiger diverse mogelijkheden kiezen die niet alleen invloed hebben op de effectiviteit van het apparaat, maar ook hoe de gepulste frequentie ontvangen wordt.
Je kunt dit vergelijken met het voluit aanblazen van één toon in staccato op een fluitinstrument of het natuurlijk laten aanzwellen van een klanktoon en het geleidelijk vervagen ervan.
De eerste zou kunnen voelen alsof je onverwachts een tik op je hoofd krijgt en de tweede alsof je natuurlijkerwijs meegenomen wordt in een klank.

Ook zijn er grote verschillen in te meten veldsterkte door de wijze waarop een apparaat vervaardigd is.
Niet alle apparaten wekken een zgn. ‘scalar field’ op en door het ontbreken hiervan werkt zo’n apparaat enkel op korte afstand en is minder effectief.
Daarbij is het zo dat de aarde frequentie (Schumann resonantie) van nature lichtjes varieert.
De Schumann Magnetic Field Generator doet dit ook (er zijn overigens meerdere Schumann frequenties waarvan deze aarde frequentie de basis is die min of meer consistent is).

In de loop van tweeëntwintig jaar zijn we geen ander apparaat tegengekomen dat op zo’n aangename wijze de Schumann frequentie pulst.
Zij zijn meegegroeid met de maker van het eerste uur die al meer dan vijfentwintig jaar magneetveld apparaten ontwerpt en vervaardigd en zich nog steeds met enthousiasme blijft verdiepen in zijn vakgebied.

Happy Healthy You

Wat is het bereik precies?

Deze vraag komt vaak naar voren tijdens de afweging van de MFG groot of klein.
Het precieze bereik is lastig te zeggen en hangt ook van je stralingsgevoeligheid af (en daarmee je behoefte aan een harmonieus frequentie veld) en de plaatselijke stralingsbelasting.

De Schumann Magnetic Field Generator groot is het meest geschikt om in een ‘normaal’ formaat huis te plaatsen.
Een huis met bijvoorbeeld twee verdiepingen.
Denk aan een cirkel met een diameter van ruim zestien meter, dus zeker 200 m2.

De Schumann Magnetic Field Generator small kun je in een kleiner huis of ruimte kamer plaatsen.
Deze is ook fijn en gemakkelijker om buitenshuis mee te nemen, naar het werk, school, op reis of om bijvoorbeeld boodschappen mee te doen.
Het is handig mee te nemen in een damestas, (laptop)tas of zelfs in een broekzak.

Happy Healthy You

Maar, de Schumann resonantie frequentie gaat toch omhoog?

De MFG heeft een frequentie-instelling van 7,83 Hertz (die lichtjes varieert, net als de natuurlijke Schumann resonantie frequentie van 7,83 Herz).
Omdat op het internet en in spirituele kringen rondgaat dat de Schumann resonantie gestegen is of stijgt, roept dit soms vragen op. Er wordt zelfs wel verteld dat deze verhoogd is naar 36+ Hertz!
Maar is dit wel zo?

Hier kunnen we een kort antwoord op geven. Nee, het is niet zo.
De Schumann frequenties zijn (want er zijn meer) onveranderlijk dezelfde gebleven sinds het moment dat ze zo’n zestig jaar geleden ontdekt en aangewezen zijn.

Basisprincipes van de Schumann Resonanties

Meer informatie over de Schumann Resonanties leert dat er een elektromagnetische ruimte is die fungeert als een golfgeleider tussen het aardoppervlak en de binnenste rand van de ionosfeer.
In deze ruimte zijn elektromagnetische golven die we Schumann Resonanties noemen.
Vanaf het begin dat ze opgemerkt en gemeten zijn, zijn er acht verschillende Schumann resonantie frequenties aangewezen die bepaald worden door de grootte en vorm van de aarde en de ionosfeer ruimte.

Dit zijn ze in Herz uitgedrukt: 7.8, 14, 20, 26, 33, 39, 45 en 59 Hertz, met een dagelijkse (dag-nacht) variatie van ongeveer plusminus 0.5 Hertz.
De 7.8 Herz is hiervan overigens de basis Schumann resonantie frequentie en het minst veranderlijk.
Zolang de hoedanigheid van de elektromagnetische ruimte van de aarde ongeveer gelijk blijft, blijven deze frequenties gelijk.

Als de resonantie frequenties zouden veranderen, dan zou dat betekenen dat de fysische geometrie van de aardse-ionosferische ruimte veranderd zou zijn. En dat is niet het geval.
De frequenties kunnen en doen dat wel tijdelijk (variëren in resonanties) als gevolg van zonneactiviteit (zoals zonnestormen), veranderingen in seizoenen, activiteit in de magnetische atmosfeer van de aarde, wateraërosolen in de atmosfeer en andere aarde verschijnselen die de ionosfeer beïnvloeden, maar…. ze keren altijd terug naar hun basisfrequenties wanneer de rust wedergekeerd is.

Dus als je leest dat de Schumann resonanties gestegen zijn, dan is er sprake van een versterking van een desbetreffende frequentie resonantie door verschijnselen die de ionosfeer beïnvloeden.
Daardoor worden er hogere frequentiepieken gegenereerd binnen het spectrum van de Schumann resonantie frequenties.
De basisfrequenties van 7.8, 14, 20, 26, 33, 39, 45 en 59 Hertz zelf zijn dan niet gestegen, maar de frequentie ‘kracht’ van de Schumann Resonantie is dan tijdelijk toegenomen en ja, in frequentiebereiken die hoger zijn dan eerder het geval was. Er is als het ware meer ‘power’ op een zelfde frequentie.

Ook dit heeft mogelijk geleid tot de gedachte dat de Schumann resonantie frequenties zich zouden verhogen, omdat de kracht (niet de frequenties) toenamen. Maar als je over een aantal jaren kijkt zie je dat het dan weer afneemt in een andere jaarlijkse cyclus. Het kan zijn dat dit gecorreleerd is aan het ritme van de zonnecycli bijvoorbeeld.

Ontwaken?

Gedachten over de verhoging van de Schumann resonantie frequenties vertellen over de ontwikkeling van de mens in een hoger bewustzijn.
En dit is iets wat in onze ogen zeker gebeurt op aarde in de mens en alles wat leeft, maar niet doordat het spectrum van de Schumann resonanties zich zou verhogen.
En ja, de Schumann resonantie frequenties pieken zo nu en dan wel in kracht (zie hierboven) en we kunnen de energie hiervan gewaarworden en deze kan ons zeker beïnvloeden, maar hun basis frequenties blijven hetzelfde.
Deze zouden enkel kunnen veranderen als de grootte en vorm van de ruimte tussen aarde en de ionosfeer zou veranderen. En dit is niet zo.

Alles is altijd in verandering en in connectie met elkaar.
Elektromagnetische omstandigheden op aarde zijn continu in beweging.
En als je dit bekijkt vanuit het oogpunt van het heelal, dan bevinden we ons vandaag op een andere plek in het universum dan vorig jaar, drie jaar geleden of een eeuw geleden.
Onze evolutie wordt gevoed door allerlei energetische invloeden alsook zonne- en kosmische activiteit.
Voortdurend bewegen we ons in een energie werkelijkheidswereld op aarde die ons vraagt te balanceren tussen wat was en is.
Dit nodigt innerlijke processen uit in ons te ontwaken zodat we keuzes maken op reis naar leven in meer vreugde, liefde en innerlijke (veer)kracht.

De Magnetic Field Generator (MFG) die je bij ons kunt verkrijgen, versterkt het al aanwezige, maar door onnatuurlijke ‘man-made’ straling verzwakte basis Schumann resonantie frequentie veld van 7,83Hz.
Zo creëert het een stabiel basis frequentie veld dat ons kan helpen onszelf verder te exploreren, ontwikkelen en te manifesteren op aarde vanuit een ontspannen basis van welbevinden.

Meer lezen over de Schumann resonantie frequenties (in het Engels)? https://www.brmi.online/post/2019/09/20/schumann-resonances-and-their-effect-on-human-bioregulation
https://stillnessinthestorm.com/2017/05/heartmath-institute-the-schumann-resonances-are-not-increasing

Happy Healthy You

Ervaringen?

Mensen waren nieuwsgierig naar ervaringen van anderen, dat begrijpen we.
Hier volgen er een paar.
Ook een testimonial toevoegen? E-mail ons!

Testimonials Schumann Magnetic Field Generator (MFG)

Anouk
Ik heb de MFG al een paar weken in huis en wilde even zeggen dat het een verschil van dag en nacht is hoe het met me gaat (en ik zie het ook bij mijn dieren!).
Ik voel me zoveel meer ontspannen en rustiger maar toch heel wakker. Net alsof ik heel lang maar half geleefd heb en nu ontwaakt ben en voel dat ik leef. Ik heb meer zin in dingen en heb zoveel meer energie!

Anita
Ik ben helaas gevoelig voor straling.
Vaak voel ik me in de buurt van meer stralingbronnen ‘ongegrond’, zweverig en functioneer ik op automatische piloot.
Eigenlijk zie ik dat ook om me heen, ook bij mensen die roepen dat ze er geen last van hebben.
De MFG is voor mij een uitkomst om me staande te houden buitenshuis en tegenwoordig ook binnenshuis.
Ook al heb ik zelf geen wifi en minimaliseer ik straling om me heen, ik heb de laatste jaren gemerkt dat het niet buiten de deur te houden is.
De MFG is een uitkomst. De kleine neem ik mee in mijn handtas en de grote blijft thuis.

Roos
Vandaag hebben we de grote aangezet en…. bij ons geen duiven zoals jullie schreven bij de informatie, maar elke plant in de tuin, inclusief het gras groette en begon te wuiven, ook al was er geen wind op die plek. Blijheid dus!!
De hartslag voelt als een beetje beter thuis te mogen zijn. Heerlijk!
Ik heb ook het gevoel dat ik iets meer in mijn lichaam kom op deze manier.
Minder spanning, maar rust en meer leven volgens de regelmaat van ‘moeder Aarde’.

Justin
Ik voelde me meteen aangetrokken tot dit apparaat ook al wist ik niet precies wat het was. Impulsief heb ik het gekocht en er geen moment spijt van gehad.
Ik neem het overal mee naartoe (de kleine) en het heeft mijn wereld helemaal veranderd. En niet alleen die van mij, ik zie ook de mensen op mijn werk anders reageren. Meer vanuit vriendelijkheid en rust.
Het heeft mijn leven zeker prettiger gemaakt!

error: Content is protected !!
Scroll to Top